Szeroki zakres naszych usług

Zależy nam na wysokiej jakości świadczonych przez nas usług i zadowoleniu klientów. Możemy je świadczyć dzięki profesjonalnej, doświadczonej kadrze pracowników.

Odbiór odpadów budowlanych
Przetwarzanie odpadów budowlanych

Odbiór elektroodpadów

Odbiór odpadów przemysłowych

Usługi budowlane

Gospodarka odpadami

Odbiór odpadów budowlanych

Odbiór odpadów budowlanych, gruzu oraz wielkogabarytowych. Oferujemy odbiór odpadów budowlanych, gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Usługa realizowana jest na dwa sposoby:

 • Odbiór odpadów w kontenerach typu KP4, KP5 lub KP7 (maks. do 7m3).
 • Odbiór odpadów w workach typu BIG-BAG o pojemności 1 m3
 • W przypadku prowadzenia większych prac remontowych lub budowlanych polecamy wynajem kontenera typu KP o poj. 4 m3, 5m3 lub do 7 m3, natomiast przy niewielkich pracach najlepszym rozwiązaniem będzie wynajem, worka BIG-BAG o poj. 1 m3.

Przetwarzanie odpadów budowlanych

Usługa powstała w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach projektu POPW.01.04.00-28-0019/21

Odbiór elektroodpadów

Świadczymy usługi w zakresie zbiórki elektroodpadów, tj. elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, audiowizualnego, oświetleniowego i medycznego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych, automatów, czujników, urządzeń pomiarowych itp.
Punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w siedzibie naszej firmy w Iławie, przy ul.Biskupskiej 7.
Elektroodpady przyjmujemy odpłatnie – tj. 1PLN netto/ 1 kg.

Odbiór odpadów przemysłowych i komunalnych, od firm i instytucji

Oferujemy odbiór odpadów przemysłowych i komunalnych od firm, instytucji, spółdzielni mieszkaniowych, a także osób prywatnych. Odbiór odbywa się w kontenerach i pojemnikach z częstotliwością dopasowaną do potrzeb danego klienta.

Pozostałe usługi

Usługi budowlane

Świadczymy usługi budowlane. Budujemy ciągi spacerowe, aleje, parki, chodniki czy obiekty sportowe. Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi brukarskie. Wykonujemy nawierzchnie z kostki brukowej zarówno z materiału powierzonego jak i własnego. Posiadamy specjalistyczny park maszynowy i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Usługi podnośnikiem koszowym

Świadczymy usługi w zakresie wynajmu podnośnika koszowego o udźwigu 300 kg i wysięgu 18 m. przypadku prac wysokościowych, które państwo prowadzicie jest to doskonałe urządzenie pozwalające znacznie skrócić czas pracy.
Podnośnik koszowy doskonale sprawdza się przy:

 • pracach budowlanych,
 • wycince drzew,
 • pracach malarskich,
 • czyszczeniu rynien,
 • montażu i demontażu reklam, itp.

Usługi transportowe

Oferujemy usługi transportowe najwyższej jakości i profesjonalną obsługę. Posiadamy specjalistyczny flotę transportową oraz wykwalifikowaną załogę. Wywiązujemy się z zawartych umów terminowo. Spełniamy wszystkie potrzebne normy jak i posiadamy stosowne zezwolenia.

Sprzątanie

Świadczymy całoroczne usługi sprzątania terenów miejskich, wiejskich, ulic, osiedli ludzkich, firm, parkingów, itd. Wykonujemy, m.in.:

 • Mycie,
 • Odśnieżanie,
 • Wywóz śniegu i nieczystości,
 • Posypywanie powierzchni środkiem antypoślizgowym

Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz doświadczonych pracowników, którzy doskonale wiedzą, jak zapewnić niezbędną czystość. Wywiązujemy się z zawartych umów terminowo. Spełniamy wszystkie potrzebne normy jak i posiadamy stosowne zezwolenia.

Usługi asenizacyjne

Oferujemy następujące usługi asenizacyjne:

 • Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym o pojemności 6 m3.
 • Oczyszczanie separatorów oraz osadników sieci deszczowych i kanalizacyjnych wraz z utylizacją odpadów.
 • Udrażnianie sieci kanalizacyjnych, deszczowych, przepustów melioracyjnych samochodami VOLVO ze specjalistyczną zabudową marki KEISER, mycie urządzeniami wysokociśnieniowymi utwardzonych placów i dróg konserwacja, przegląd i serwis przydomowych oraz sieciowych przepompowni ścieków.

Wynajem sprzętu budowlanego

Dysponujemy następującym sprzętem budowlanym możliwym do wynajmu:

 • ładowarka kołowa CAT 950K o pojemności łyżki 3,5 m3;
 • koparko-Ładowarki CASE;
 • samochód ciężarowy Scania z HDS;
 • walec drogowy Hamm;
 • dźwig 35 t Grove;
 • samochody ciężarowe 3-osiowe Iveco;
 • koparka kołowa Liebherr 900;
 • midi koparka JCB;
 • naczepa niskopodwoziowa;
 • naczepa do transportu materiałów sypkich;
 • wozidło 6 t;
 • betonomieszarka 8 m3 Iveco.

Obsługa terenów zielonych

Świadczymy usługi w zakresie obsługi terenów zielonych. Wykonujemy, m.in.

 • Koszenie trawników.
 • Usuwanie chwastów.
 • Usuwanie opadłego listowia.
 • Przycinanie drzew i krzewów.
 • Zakładanie i pielęgnacje kwietników.

Odśnieżanie, dostawa piasku i soli

Świadczymy usługi w zakresie odśnieżania, m.in.:

 • dróg miejskich, gminnych, powiatowych oraz krajowych;
 • parkingów;
 • ciągów komunikacji pieszej, w tym chodników i parków;

Sprzedaż dostawa piasku i soli drogowej. W ramach akcji zima oferujemy dostawy:

 • Mieszanki piaskowo-solnej,
 • Piasku
 • Soli

Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych i drewnianych

Usługa powstała w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach projektu POPW.01.04.00-28-0019/21