Produkty i materiały
w naszej ofercie

Zależy nam, aby nasze produkty, materiały znajdujące się w naszej ofercie spełniały oczekiwania naszych klientów. Inwestujemy w ich rozwój, w tym w rozwój ekoinnowacji.

Kruszywo
Beton towarowy i mieszanki

Zrębka drzewna

Prefabrykaty betonowe

Płyty drogowe

Kruszywo

Nasze kruszywo betonowe powstaje na skutek rozkruszenia odpadów pochodzących z rozbiórki, remontu budynków wykonanych z betonu, cegieł, pustaków, płyt żelbetowych oraz odpadów powstających w trakcie budowy, modernizacji dróg, ulic, placów. Najważniejsze walory:

 • Stopień zagęszczalności wg Proctora: 1,1-1,3. Uzyskanie takich wartości zagęszczenia przy zastosowaniu kruszywa naturalnego pochodzącego z lokalnych żwirowni jest bardzo trudne.
 • Gwarancja dostaw bardzo wysoko powtarzalnego produktu, potwierdzona sprawozdaniem z badania laboratoryjnego laboratorium drogowego „DECUS”.
 • Możliwość dostawy produktu luzem, własnym transportem o pojemnościach 10, 13, 16, 26 ton oraz w opakowaniu od 1 m3.

Produkt powstał w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach projektu POPW.01.04.00-28-0019/21

Beton towarowy i mieszanki

Beton
Posiadamy w sprzedaży beton towarowy. Wg PN-EN 206 + A2 od klasy C8/10 do C 30/37. Są to mieszanki betonowe konstrukcyjne, wykorzystywane w budownictwie do wykonania fundamentów, stropów, wieńców, posadzek oraz pozostałych konstrukcji betonowych.

Mieszanki
Mieszanki stabilizacyjne Wg PN – S 96012 od RM 0,5 MPa do RM 5,0 MPa, podsypki cementowo – piaskowe oraz mieszanki stabilizowane cementemwg Wg PN-EN 14227-1, CBGM C 1,5/2,0 CBGM C 3/4 , są to mieszanki wykorzystywane w budownictwie drogowym do stabilizacji gruntów, wykonywania podbudów pod jezdnie i chodniki.

Posiadamy własny transport, m.in. samochody ciężarowe samowyładowcze do 6 m3, betonomieszarkę do transportu betonu o pojemności 7 m3.

Zrębka drzewna

Odpady to ogromne źródło taniej, odnawialnej energii. Zrębka jest sposobem na ich wykorzystanie. W ten sposób coś, co i tak byłoby odpadem – zamienia się w paliwo, które można spalać w sposób zautomatyzowany, czysto i wygodnie. Najważniejsze walory:

 • Możliwość dostawy luzem lub w opakowaniu od 1 m3.
 • Możliwość dostawy naszym transportem lub odbiór własny.
 • Możliwość zrobienia zrębki w dowolnym wymiarze pożądanym przez klienta.
 • Gęstość:200-300 kg/m3.
 • Niski stopień zanieczyszczenia – 1%.
 • Wilgotność: 20 – 30%.

Produkt powstał w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach projektu POPW.01.04.00-28-0019/21

Prefabrykaty betonowe

Posiadamy w sprzedaży elementy betonowe prefabrykowane typu:

Bloczki betonowe „LEGO” o wymiarach:

 • Bloczek betonowy „LEGO” – 180x60x60
 • Bloczek betonowy „LEGO” – 120x60x60
 • Bloczek betonowy „LEGO” – 60x60x60

Klocki betonowe zwane potocznie blokami typu LEGO są rozwiązaniem bardzo funkcjonalnym w przypadku, kiedy nie mamy sprecyzowanych planów, co do prowadzonej inwestycji.

Jest to wysokiej jakości produkt, wykonywany z użyciem gatunkowego betonu klasy C25/30 lub C30/37. Unikalna forma bloków ze specjalnymi wypustkami powoduje, że kształtem i sposobem ustawiania przypominają one popularne klocki, co znacząco ułatwia montaż i umożliwia układanie kolejnych warstw bez używania spoiw i zapraw. W ofercie posiadamy bloki o różnej długości.

Płyty drogowe

Płyty stosuje się w inżynierii komunikacyjnej do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych,  wykonywane z użyciem gatunkowego betonu klasy C25/30 lub C30/37.

Posiadamy w sprzedaży płyty o wymiarach 300x150x15