GO green!

Odpowiedzialni wobec ludzi i środowiska.

Wdrażamy innowacje

Naszą ofertę usługową i produktową kierujemy do instytucji, przedsiębiorstw spółdzielni mieszkaniowych, a także osób prywatnych. W ostatnim czasie zainwestowaliśmy w rozwój innowacji produktowych, m.in. wdrożyliśmy dwie ekoinnowacje związane z przetwarzaniem odpadu. Wprowadziliśmy na rynek pełnowartościowe kruszywo powstałe z gruzu budowlanego oraz zrębkę, powstałą z odpadów wielkogabarytowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Nasza
Misja

Liczy się dla nasz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Działamy na rzecz polepszenia środowiska naturalnego, w tym oszczędności zasobów naturalnych. Budujemy postawy proekologiczne poprzez działalność społeczną, m.in. współpracę ze szkołami.

Nasza Misja

Liczy się dla nasz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Działamy na rzecz polepszenia środowiska naturalnego, w tym oszczędności zasobów naturalnych. Budujemy postawy proekologiczne poprzez działalność społeczną, m.in. współpracę ze szkołami.

Gospodarka odpadami i inne usługi

Świadczymy szereg usług takich jak np. budowlane, sprzątania, asenizacji, transportu, wynajmu sprzętu budowlanego, odśnieżania oraz inne związane z zachowaniem czystości, pielęgnacją. Mamy własną flotę transportową na wynajem.

Kruszon i Zrębka historia ekorodzeństwa

Serdecznie zapraszamy do poznania historii naszego wspaniałego ekorodzeństwa Kruszona i Zrębki dzięki, którym świat jest czystszy i mamy mniej odpadów.

Edukuj się z nami , aby świat był czystszy

Edukacja ekologiczna to jeden z naszych społecznych celów. Naszą wartością jest poszanowanie środowiska przyrodniczego, dlatego zależy nam na poszerzaniu świadomości na ten temat wśród społeczności. Zapraszamy do ekoedukacji.

Aktualności

Co nowego

Kariera

Harmonogramy

Społeczna
Odpowiedzialność
Biznesu

Myślimy o odpowiedzialności wobec naszych klientów, kontrahentów, kadry pracowniczej oraz środowiska i społeczności, w której żyjemy.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Myślimy o odpowiedzialności wobec naszych klientów, kontrahentów, kadry pracowniczej oraz środowiska i społeczności, w której żyjemy.