21 marca – Międzynarodowy Dzień Lasów

AKTUALNOŚCI

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów

Pamiętajmy, żeby nie zostawiać w nich śmieci. Rzucona w lecie plastikowa butelka rozłoży się w ziemi po 5️⃣0️⃣0️⃣ latach, guma do żucia po 5️⃣ latach, a niedopałki papierosów po 2️⃣ latach. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować 7️⃣0️⃣0️⃣ kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ ludzi. Pozostawione w lesie śmieci stanowią poważne zagrożenie dla leśnych zwierząt.