Aktualności

UWAGA!!!!

Przypominamy o konieczności wystawienia w dniu wywozu pojemników i worków z nieczystościami przed posesję do godz. 6:00. W przypadku niezastosowania się do powyższego odpady nie będą zabierane.