Baza Danych Odpadowych

Baza Danych Odpadowych

Szanowni Państwo,

Od stycznia 2018 r. funkcjonuje stworzona przez Ministerstwo Środowiska Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniowej (BDO) w zakresie rejestru do którego każdy podmiot gospodarujący odpadami powinien być zgłoszony (przez organ lub na wniosek) efektem czego jest posiadanie numeru rejestrowego. Przepis ten dotyczy również wytwarzających odpady – a więc i Państwa. Jeżeli jeszcze nie posiadają Państwo nadanego numeru BDO, poniżej przedstawiamy informację jak można go uzyskać.

Od 1 stycznia 2020r w ramach wdrażania kolejnego etapu projektu zostaną uruchomione następne moduły BDO służące do prowadzenia całej ewidencji odpadowej w formie elektronicznej. Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach wszystkie: przekazania, transporty i przejęcia odpadów muszą być rejestrowane w BDO.

Ponad to:

˗ Każdy uczestnik biorący udział w gospodarowaniu odpadami będzie zobowiązany dokonywać potwierdzeń wykonywanych czynności w ramach posiadanych uprawnień.

˗ Wystawienie/wygenerowanie KPO w BDO będzie warunkiem koniecznym do podjęcia usługi transportu, gdyż wygenerowany dokument będzie okazywany na wypadek kontroli drogowej oraz do przejęcia odpadów, które bez tego stanie się niemożliwe.

 

Przypominamy, że z dniem uruchomienia dodatkowych funkcjonalności BDO wygasną podstawy prawne umożliwiające stosowanie dokumentów papierowych na potrzeby ewidencji odpadów, niemożliwe będzie także wystawianie zbiorczych miesięcznych kart przekazania odpadów.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o zapoznanie się z aktualnymi przepisami w tym zakresie i śledzenia zmian, tak aby początek przyszłego roku nie spowodował dużych problemów w zakresie dostarczania odpadów.

W poniższym linku można odnaleźć informacje dotyczące planów Ministerstwa Środowiska w zakresie przebiegu prac nad BDO.

Kto powinien mieć nadany nr BDO i jak go uzyskać?

Nr rejestrowy BDO musi mieć nadany każdy, kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. Czyli w uproszczeniu każdy wytwórca odpadów np. makulatury lub foli. Szczegółowe informacje w ustawie o odpadach.

Uzyskać nr BDO można samodzielnie poprzez złożenie wniosku lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego. Rekomendujemy: Abeko Adam Bojarski tel: 514 221 514 mail: bojaar@gmail.com

 

Jakie obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 dla wytwarzających odpady?

  1. posiadanie nr BDO
  2. generowanie elektronicznej Karty Przekazania Odpadów w momencie oddawania odpadów.

Brak spełnienia warunków będzie skutkował nie odbieraniem odpadów.

 

Obecnie wdrażamy systemem pozwalającym na przejęcie od naszych Klientów obowiązku każdorazowego generowania KPO. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail SPOMER@SPOMER.PL .