„Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś.”

— Vaclav Havel

BDO

BDO

Od 1 stycznia 2020r. obowiązuje rejestracja podmiotu w systemie BDO oraz wygenerowaniu KPO (karta przekazania odpadów). Baza danych o produktach i opakowania oraz gospodarce odpadami (BDO) to rejestr, który gromadzi ...

UWAGA!!!!

Przypominamy o konieczności wystawienia w dniu wywozu pojemników i worków z nieczystościami przed posesję do godz. 6:00. W przypadku niezastosowania się do powyższego odpady nie będą zabierane.