„Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś.”

— Vaclav Havel

UWAGA!!!!

Przypominamy o konieczności wystawienia w dniu wywozu pojemników i worków z nieczystościami przed posesję do godz. 6:00. W przypadku niezastosowania się do powyższego odpady nie będą zabierane.